Nejúspěšnější šachová škola v ČR

"Šachový žebříček" - 18. a 19. 10.

V "ŽEBŘÍČKU - starší" je mezi dívkami nejlepší Viktorie Buchtová a z chlapců je na 1. místě Jonáš Létal.  V "ŽEBŘÍČKU - mladší" jsou nejlepší Lucie Lacková a Tobias Mílek. Ve Frýdlantě jsou na tom nejlépe Barbora Gistingerová a Florián Hübl.