Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Ředitel BŠŠ Pavel Benčo vítá v nové sezóně

 

Vážení šachoví přátelé!

Přestože dopis k zahájní nové šachové sezóny měl být prioritně určen členům Beskydské šachové školy o.s., tak oslovení volím velice obecně, neboť mezi šachovou veřejností a příznivci šachové hry je spousta lidí, kteří jsou bývalými členy BŠŠ (a možná i budoucímí) a také aktivity BŠŠ jsou určeny prvořadě k rozvoji a rozšířování šachu v celém našem regionu bez omezování oddílovou příslušností.

Je již tradicí, že září je pokládáno za začátek sezóny, přestože v posledních létech je prázdninové období tradičně naplněno desítkami turnajů a ..... . Více se dočtete v přiloženém komentáři.

Komentáře

     Vážení šachoví přátelé!

 

     Přestože dopis k zahájení nové šachové sezóny měl být prioritně určen členům Beskydské šachové školy o.s., tak oslovení volím velice obecně, neboť mezi šachovou veřejností a příznivci šachové hry je dnes spousta lidí, kteří jsou bývalými členy BŠŠ (a možná i budoucími) a také aktivity BŠŠ jsou určeny prvořadě k rozvoji a rozšiřování šachu v celém našem regionu bez omezování oddílovou příslušností.

     Je již tradicí, že září je pokládáno za začátek šachové sezóny, přestože v posledních létech je prázdninové období tradičně naplněno desítkami turnajů a příležitostí k intenzívnímu zapojení do klání na 64 polích šachovnice. Na rozdíl od letních aktivit, je podzim tradičním obdobím pro rozjezd všech oficiálních přebornických a postupových soutěží jednotlivců i družstev, pořádaných šachovými svazy.

     Přes jisté personální turbulence ve strukturách BŠŠ, jsem přesvědčen, že se aktuálně nacházíme v období nového rozmachu a již v tomto měsíci budete mít možnost tyto změny nejen registrovat, ale být i jejich aktivními účastníky. Pro mládežníky je připravená promyšlená koncepce tréninkových aktivit počínaje dětmi předškolního věku a jejich možností co nejefektivnějšího zapojení do šachového světa, přes novou strukturu kroužků, víkendových soustředění až po příležitosti hráčských aktivit pro všechny výkonnostní úrovně počas celého roku. Ti dříve narození budou moci opětně strávit příjemné chvíle za šachovnicí v otevřeném přeboru „Klubu přátel šachu ve Frýdku-Místku“, do kterého termínově zapadá další cyklus Grad Prix v bleskovém šachu. Nově pak uvažujeme organizovat i sérii uzavřených turnajů pro celé spektrum výkonnosti hráčů pod názvem „Festival šachových turnajů.

     Celý organizační a realizační tým BŠŠ vás tímto vítá na začátku nadcházející sezóny a již dnes těší na vaši účast na některém z připravovaných podniků a věří v přízeň všech sponzorů, fandů a přátel šachové hry.

 

                                                                                                                    Ing. Pavel Benčo

                                                                                                            Ředitel a předseda Rady

                                                                                                       Beskydské šachové školy o.s.