Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Šachové soustředění skupina "A" - hodnocení

Ve dnech 21. - 22. září proběhlo soustředění "A" skupiny, kterého se pod vedením trenérů Václava Mitury a Stanislava Jasného zúčastnilo 14 členů tréninkových skupin BŠŠ.

 

Jak hodnotí soustředění trenéři?, to si můžete přečíst v přiloženém komentáři.

Komentáře

Soustředění, pátek 21. 9. 2012

První den byl zaměřen především na trénink techniky hry v koncovkách. Jako téma byly zvoleny nejrozšířenější koncovky - věžové. Takto obsáhlou kapitolu nelze samozřejmě zvládnout v průběhu jednoho dne, nicméně užitečných informací bylo poměrně dost. Zvládli jsme probrat některé nezbytné teoretické pozice, velmi důležitá pravidla pro hraní takovýchto koncovek, která se dají aplikovat v drtivé většině pozic a způsob myšlení ve věžových koncovkách, případně obecně v koncovkách vůbec. Nabyté znalosti si bylo možno ihned vyzkoušet na cvičných příkladech. Většinu šachistů, kteří se akce zúčastnili, je třeba pochválit za aktivní přístup k náročnému tématu. Ti, kteří tentokráte nebyli, myslím, že o cosi přišlismiley.