Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Šachový kroužek v Místku - hvězda třicátých let

Textem s názvem "Šachový kroužek v Místku - hvězda třicátých let" pokračujeme v malé sérii článků, které mají našim členům, ale nejen jim, přiblížit nějstarší historii organizovaného šachu ve Frýdku-Místku. Postupně si představíme šachové dění v našem městě ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech, tedy v období, o kterém toho dosud víme nejméně.

 

Autorem článků je místní historik Tomáš Adamec, člen naší šachové školy.
 

Komentáře

ŠACHOVÝ KLUB V MÍSTKU – HVĚZDA TŘICÁTÝCH LET

Na podzim roku 1930 se začala psát historie Šachového klubu v Místku. Měl podstatně delší trvání než jeho frýdecký předchůdce a také dosáhl podstatně většího věhlasu. Ve třicátých letech to byl totiž klub, který o sobě dával hodně vědět, byl velmi aktivní a dosáhl i pozoruhodných úspěchů v rámci Moravskoslezské šachové župy.

Není zcela jednoduché říci, kdy byl založen. Neoficiálně se tak stalo 27. září 1930 ve 20 hodin v Národním domě v Místku. Tehdy se tu konala za přítomnosti 8 osob ustavující schůze klubu. Předsedou se stal škpt. Antonín Habáň, jednatelem A. E. Byrtek. Další funkce si rozdělili František Vašut, František Biela, Karel Lanča, Antonín Erben a Bohuš Široký. Jméno posledního zúčastněného nám není známo, protože na něj nezbyla funkce, a tak se neobjevil v zápise ze schůze.

Dne 15. října byl zahájen první klubový přebor, který byl ukončen 6. listopadu. Vítězem se stal A. E. Byrtek. To vše se ale stalo ještě před oficiálním ustavením spolku. Až 3. prosince 1930 totiž Zemský úřad v Brně schválil spolkové stanovy a tím začal Šachový klub v Místku oficiálně existovat. V únoru 1931 se pak konala první valná hromada klubu. Na tomto místě je třeba podotknout, že o pár dnů později se konala zakládající schůze dalšího šachového spolku – Šachového odboru Sportovního klubu Ostravica. O něm ale bohužel nemáme další zprávy, jen z několika drobných zmínek víme, že ve třicátých letech dále ve Frýdku působil, ale nezapojoval se do meziklubových soutěží.

Šachový klub v Místku byl spolkem daleko ambicióznějším. Vedle pravidelného klubového přeboru, který se hrál na podzim a pak v zimě a na jaře, se místecký klub účastnil meziklubové soutěže osmičlenných šachových družstev pořádané Moravskoslezskou šachovou župou. Do těchto klání se zapojil hned v prvním ročníku, který byl sehrán na počátku roku 1933. Tehdy se soutěže zúčastnilo dvanáct klubů a Místečtí – nepíše se to příjemně – obsadili nakonec dvanácté místo. To znamenalo, že se od dalšího ročníku účastnili soutěže ve II. třídě. Jejich chvíle pak přišla v roce 1935, kdy se probojovali do I. třídy. Léta 1935 až 1937 jsou asi nejlepšími léty místeckého klubu, který nejenže hrál konečně nejvyšší regionální soutěž, ale pořádal i velmi zajímavé šachové podniky – simultánky se šachovými mistry.

Jako první přijel do Místku Jan Foltys. S ním se místní hráči utkali ve dvou simultánkách, poprvé 19. února 1935, podruhé 12. března 1937. O výsledcích obou střetnutí jsme velmi stručně informováni místním tiskem. V prvém případě to dopadlo takto: „V úterý dne 19. t. m. pořádal Š. K. Místek simultánní produkci mistra Jana Foltyse z Mor. Ostravy, jíž se zúčastnilo 24 hráčů z Místku a Frýdku. Sympatický mistr Foltys hrál celý zápas velmi svěžím stylem a skončil po čtyřhod. zápolení skvělým výsledkem: 15 výhrami, 5 prohrami a 4 remisami. Vyhráli: dr. Dostál, dr. Steinberg, škpt Habáň, Dobrovolný a Byrtek, remisovali: Winkler, dr. Müller, Brázdil a Široký. Simultánka byla četně navštívena a o popularitu šachů se velmi zasloužila.“ Ve druhém případě byl Foltysův výsledek ještě lepší: „Dne 12. března t.r. pořádal Š. K. Místek simultánku ostr. mistra J. Foltyse, našeho druhého nejvýznačnějšího mistra. Hrál 31 partií, z nichž jen dvě prohrál a tři remisoval. Hru absolvoval v obdivuhodném čase tři a čtvrt hodiny.“

Aniž bychom chtěli podceňovat Jana Foltyse, druhý host Salo Flohr byl ještě o něco zářivější hvězdou dobového šachového nebe. Poprvé dorazil do Místku 4. března  1936. Hrálo se v kavárně Avion a o výsledku tohoto jedinečného podniku jsme informováni zprávou v Moravskoslezském deníku: „Po pětihodinové hře zaznamenal Mistr Flohr skvělý výsledek, vyjádřený 35 výhrami, 1 remisou (Kutálek) a pouze 2 prohrami (dr. Rosendorf a Byrtek). Mimo členy pořádajícího klubu nastoupili ke hře hráči i ze vzdálenějšího okolí, odkud přišlo i mnoho diváků přesto, že téhož dne bylo divadelní představení v Národním domě.“ Druhá simultánka se Salo Flohrem se konala 9. dubna 1937 v Národním domě v Místku. O výsledku jsme opět stručně informováni šachovou hlídkou v Moravskoslezském deníku: mistr Flohr si vedl lépe, než při své minulé návštěvě, ze 34 partií jich plných 33 vyhrál a jen jediná skončila remízou (s L. Kublákem). „Celá simultánka byla absolvována v obdivuhodném čase 3, 5 hod. Produkce, jejímž pořadatelem byl velmi agilní ŠK Místek, těšila se velké pozornosti četných diváků i přes velmi nepříznivé počasí, které mnohé vzdálenější od účasti odradilo, a splnila plně svůj účel.“

Zpočátku byl sídlem klubu Národní dům v Místku, od roku 1933 pak Kavárna Avion. Konaly se tu schůze i turnaje. Jelikož se z činnosti klubu nedochovaly takřka žádné dokumenty, jeho historii a členskou základnu si můžeme rekonstruovat jen z každoročních hlášení o valných hromadách a z dobového tisku. Víme tak například, že v roce 1934 měl mít klub 34 členů, jména ale bývají uvedena pouze příjmením, takže je obtížné tyto osoby nějak blíže identifikovat. Připomeňme si alespoň sestavu z roku 1936: 1. Dr. Rosendorf, 2. Dr. Chrástný, 3. Bezecný, 4. Byrtek, 5. Vítek, 6. Široký, 7. Prachař, 8. Ptaszek, 9. Dr. Steinberg, 10. Dobrovolný.

Úspěch, kterého Místečtí dosáhli v roce 1935 postupem do první třídy, nebyl bohužel trvalý, o dva roky později se družstvu příliš nedařilo a skončilo v soutěži poslední, což znamenalo návrat do II. třídy. Redaktor šachové hlídky v Moravskoslezském deníku to komentoval slovy: „ŠK Místek se stal obětí sama sebe. Vybojoval si před 2 lety I. třídu, kterou loni udrželo mužstvo, v němž letos scházeli právě ti nejsilnější. Mimoto štěstí bylo vždy na straně soupeřů. S nadšením se bijící mužstvo vždy v rozhodném okamžiku zakolísalo a výsledek ztráta I. třídy, která mohla býti zachráněna.“

Místečtí se v dalším ročníku snažili o návrat, ale neúspěšně. Podařilo se to až na jaře roku 1939, kdy II. třídu vyhráli. V roce 1939 ale došlo v klubu k situaci, kterou bohužel nedokážeme díky absenci dobových zpráv popsat, ale která musela být velmi dramatická. Výrazně se obměnila členská základna, v dalších letech se v hlášeních objevuje řada úplně nových jmen, převážně z Frýdku. Klub se do Frýdku i přemístil, hráči se nyní scházeli a hráli v Kavárně Radhošť. Ale co je nejvíce zarážející: klub, který dobyl vytouženou I. třídu, do ní nakonec nenastoupil. Šachový klub v Místku se vůbec nepřihlásil do dalšího ročníku župní soutěže.     

 

V příštím povídání, kterým uzavřeme náš výlet do nejstarší šachové historie, se vrátíme k Šachovému klubu v Místku a představíme si jeho velkého rivala Šachový odbor Sportovního klubu Karlova huť.

Tomáš Adamec