Nejúspěšnější šachová škola v ČR

6.ZŠ v živém vstupu ve studiu 6

Studio 6 České televize odvysílalo ve čtvrtek 9. října živý vstup ze 6. základní školy. Tématem byly šachy na školách. Na dvou školách ve Frýdku-Místku mají prvňáčci možnost zvolit šachy jako nepovinný předmět.

Jak to dětem jde pod odborným vedením Pavla Benča a vyučujícím Mgr. Petře Sedláčkové a Mgr. Ireně Formánkové? - koukněte na "telku". Učitelkám i dětem přejeme radostné pronikání do tajů šachové hry.