Nejúspěšnější šachová škola v ČR

BŠŠ hostila trenéra Mikhaila Kislova

Beskydskou šachovou školu navštívil ve dnech 14. - 15. února mezinárodní mistr Mikhail Kislov, profesionální trenér šachu s více jak 40letou praxí (někteří svěřenci dosáhli ELO přes 2700 a jsou v absolutní světové špičce). 

Jaký byl program přednášek, co vše se posluchači přednášek dozvěděli? Přečtěte si komentář Pavla Benča.

Komentáře

V termínu 14. – 15. 2. 2013 přijel na pozvání Beskydské šachové školy světoznámý trenér Mikhail Kislov z Ruska. Jak již bylo avizováno dříve, pod jeho vedením dosáhli svěřenci medailových umístění na mnoha prestižních akcích včetně mistrovstvích Evropy a světa. Někteří z jeho studentů to dotáhli až na mety nejvyšší a v dnešní době se staly pro ně šachy velmi dobrou obživou a jsou v absolutní světové špičce. Mikhail Kislov ve své 43 leté trenérské praxi však nepředává své zkušenosti a vědomosti jen dětem, ale také trenérům a rodičům. Domluvili jsme se tedy již v létě 2012, že budou nabírat 2 dny nové poznatky také členové Beskydské šachové školy.

Byly dohodnuty přednášky pro veškeré věkové i výkonnostní spektrum BŠŠ, od našich nejmladších talentů, přes starší až po naše extraligové hráče. Také nechyběla přednáška pro trenéry a rodiče. Kdo se nemohl těchto akcí zúčastnit, provedu vás krátce celým programem jednoho z nejlepších trenérů na světě v pedagogice a psychologii šachu, který měl ve své kariéře více jak 4000 studentů.

Čtvrtek 09.00 – 12.00  Příprava mladých šachistů na nejdůležitější turnaje (trenéři)

Bylo zde přednášeno o důležitých aspektech v tréninku dětí. Jako jeden z nejpodstatnějších je motivace, dítě se musí na každou partii těšit a chtít bojovat. Motivace (psychologický element) může být dvojího druhu: Věcná (např. čokoláda) a také umělá. Trenér musí znát slabé a silné stránky svého svěřence, zaměřit se na ty slabé, čímž zvyšuje úroveň svého svěřence.

Samozřejmostí je také vytvoření dlouhodobého plánu, kde si musíme vytýčit konkrétní cíl a poté stanovení konkrétních akcí – turnajů, soustředění, tréninků s určením dílčích cílů. Tento dokument podepisuje rodič – trenér – svěřenec.

Trenéři se také učili z konkrétních partií velmistrů, kde jim byly komentovány konkrétní myšlenky, které je třeba dětem říkat.

Co je však velmi důležité u nejdůležitějších turnajů? Trenér musí být vždy optimista!

Čtvrtek 14.00 – 15.30  Jak se stát mistrem (mladí talenti)

Mikhail Kislov demonstroval, v čem spočívají jeho zkušenosti, přeorientoval způsob a pedagogiku výkladu mrknutím oka pro naše vyrůstající hvězdičky, tak aby je výklad bavil a nutno potvrdit, že je vskutku bavil.

Na úvod bylo dětem Pavlem Benčem řečeno, jací mistry světa vyrostli pod rukama pana Kislova. Poté již však začaly praktické ukázky těch nejlepší hráčů na světě, když byli malými dětmi. Dětem byla položena otázka, kdo se chce stát mistrem světa – ruku nahoru, všichni překvapivě zvedli ruce. Dobře, je to jednoduché, zapište si prosím všechny partie, které vám budu ukazovat. Kdo se chce stát mistrem Frýdku-Místku, nemusí zapisovat vůbec, všechny děti začaly ihned zapisovat… wink. Také bylo dětem po celou dobu přednášky opakováno, že nejdůležitější je dát soupeři mat, a proto je útok na krále nejnebezpečnější věc. V průběhu krátkých partií byly děti dotazovány, aby našly nejlepší tah a ruce vystřelovaly jako kulomety, odpovídat však mohl jen ten, kdo zvedl ruku, vykřikování nic neznamenalo. Chtěl bych zde pochválit všechny děti za jejich aktivitu, mezi nejlepšími byli Kristýnka Laurincová, Radek Halamíček a Ondra Nytra, ostatní se však také neztratili. Partie byly prokládány životními příběhy se svěřenci na turnajích a hodina a půl utekla jako voda. Mikhail Kislov mi po přednášce sdělil, že máme šikovné mladé talenty, obzvláště poukázal na některé slečny smiley.

Čtvrtek 18.00 – 20.00  Co musí znát rodič ohledně přípravy dítěte na turnaje (rodiče)

Vztah rodiče a trenéra   (rodiče)

Tato přednáška byla směřována rodičům, mezi účastníky byli převážně rodiče našich talentů Vrcholového střediska mládeže. Mikhail Kislov popisoval své příhody s dětmi a rodiči na velmi důležitých turnajích. Velmi zajímavá byla historka o tom, že když byl přítomen rodič – otec na mistrovství světa, jeho dcera ihned hrála slabé tahy, přesto, že ho neviděla a ovlivnilo to celkový výsledek. Také zde bylo hovořeno o motivaci a dlouhodobých plánech s určením konkrétního cíle, ve kterých hraje rodič – sponzor velmi důležitou roli. S vývojem doby se totiž rodič stal velmi důležitou součástí tréninku dítěte. Je pro něj psychickou oporou, pomáhá při organizačních záležitostech, ale také na druhou může být také nedobrým pomocníkem při nezvládnutí svých emocí při sledování partií.

Rodiče se po přednášce mohli sami dotazovat, co je zajímá. Vznikla zajímavá diskuze u využití počítačů, což je v dnešní době ožehavé téma, protože na něm děti tráví mnoho času. Mikhail Kislov pověděl, že je to jistě dobrý pomocník při určitých fázích tréninku jako trénink taktiky, vyhledávání konktrétních pozic, studium zahájení. Jistě je však vhodné informovat, jak vhodně počítač v tréninku využívat. Jako velmi aktuální téma bylo také předneseno jaký vliv má fyzická kondice u dětí a všichni víme, jak na tom většina dětí je, někdy je problém uběhnout 100 metrů… Mikhail Kislov věnuje fyzické přípravě část svého tréninku, na turnajích s dětmi dělá pravidelně rozcvičky a také u svých svěřenců v individuální péči klade důraz na zvyšování fyzické kondice, která má pozitivní vliv na koncentraci v partiích, které trvají někdy několik hodin. S fyzickou přípravou samozřejmě také souvisí strava, všichni víme, jak je těžké někdy jen nasnídat se. Když jeho svěřenec odmítl sníst snídani, Mikhail Kislov jej odhlásil z turnaje, rodiče tohoto dítěte se na něj poté velmi hněvali, on jim však vysvětlil, že zodpovídá za jejich dítě a pokud nebude jíst, mohou se dostavit zdravotní problémy a to on nemůže dopustit. Používá psychologický element, pokud dítě nechce jíst, říkám jim, že je to test před partií, jestli projdou tímto testem, je velká šance, že vyhrají. Také zde uběhly 2 hodiny jako voda a věřím, že se rodičům tato přednáška líbila.

Pátek 09.30 – 11.30  Příprava zahájení, přechod ze zahájení do střední hry (extraligoví hráči)

Jelikož se věnoval Mikhail Kislov také juniorům té nejvyšší úrovně, využili jsme jej k přednášce pro naše nejlepší – extraligové hráče a talenty, kteří mohou být potenciálními hráči v nejvyšší šachové soutěži ČR v budoucnu. Přednáška byla zaměřena na konkrétní zahájení v partii, přičemž byl kladen důraz na porozumění zahájení a propojením do další fáze partie – střední hry. Demonstrace probíhala na konkrétních ukázkách partií špičkových hráčů. Posluchači byli aktivními účastníky přednášky a často museli odpovídat na konkrétní dotazy. Tato přednáška byla přizpůsobena na nejvyšší úroveň, co se týče jak strategie, tak i taktiky. Jelikož nás čeká ihned extraligový víkend, tak věřím, že budou hráči obohaceni o nové myšlenky, které mohou ihned zúročit v partiích.

Pátek 14.00 – 17.00  Dynamika šachu (starší talenti)

Poslední přednáška byla věnována našim talentům, kteří převážně pomýšlejí na zisk dobrých umístění na blížícím se Mistrovství ČR mládeže. Řeč byla o dynamice šachu, kde bylo dětem na krásných praktických ukázkách demonstrováno, že ne vždy má střelec hodnotu 3 pěšců a věžka 5, ale může tomu být klidně i naopak, záleží na postavení a aktivitě figur. Materiální zisk není tedy vše, nejdůležitější je útok na krále, centrum a vývin a aktivita figur. Děti se opět v průběhu celé přednášky aktivně zapojovaly a velmi se jim to líbilo. Na závěr 3 hodinového tréninku si s dětmi zahrál Mikhail Kislov zajímavou hru na představivost a koncentraci. Děti zavřely oči a on jim diktoval názvy políček a ony museli uhádnout, jaké je barvy – když uhádly, znamenal to pro ně bod, pokud ne, bod pro něj. V této činnosti vyhráli s přehledem posluchači. Poté byla další hra opět naslepo, kdy si musely představit zmíněnou figuru na konkrétním poli a zda může jet na opět uvedené konkrétní pole, např. může jet Da6 na pole g1? Ne, správně, bravo! No a nakonec museli děti naslepo přeskakovat s koníkem přes celou šachovnici na určené pole, přičemž museli použít nejkratší cestu a měli na každý tah maximálně 2 sekundy! To už bylo náročnější a občas jsme viděli, že koník skákal jako opilý nebo dělal nemožné tahy, byla to však náramná legrace smiley. Na závěr to byla taková krásná třešinka na dortu za dvoudenními přednáškami Mikhaila Kislova, za které mu tímto jménem BŠŠ velmi děkuji.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří pomohli s organizačním a technickým zajištěním, zejména Standovi Jasnému za pomoc při ukázkách partií na magnetické šachovnici a překladu pro posluchače. Věřím, že k nám ještě někdy Mikhail Kislov zavítá.

Pavel Benčo