Nejúspěšnější šachová škola v ČR

BŠŠ pořádalo školení trenérů III. a IV. třídy

Beskydská šachová škola se stala na základě schváleného projektu Šachovým svazem ČR pořadatelem školení trenérů III. a IV. třídy. Závěrečné zkoužky proběhly v sobotu 22. září pod vedením Evžena Gonsiora (trenér I. třídy). Hodnocení člena zkušební komise Pavla Benča si můžete přečíst v komentáři.

BŠŠ se tak může pochlubit, že řady dosavadních trenérů naší šachové školy rozšíří hned 10 nových trenérů III.třídy a 4 noví trenéři IV.třídy.

Přejeme našim novým trenérům mnoho radosti při práci s mládeží!

Komentáře

Dne 22. 9. se uskutečnily zkoušky trenérů III. a IV. třídy. Samotným zkouškám předcházelo školení, kterého se zúčastnilo téměř 30 osob, což je fantastické číslo a je vidět, že je o šachové trenérství v našem regionu velký zájem. Mnozí z těchto trenérů mají již velké zkušenosti a chtěli proto zpečetit své znalosti a zkušenosti v zisk certifikátu. Nás velmi těší, že se našlo celkem 14 členů BŠŠ, kteří se chtějí vzdělávat a předávat své poznatky dětem, jejich počet ve Frýdku-Místku stále narůstá.  K samotné zkoušce byla nutná účast na přednáškách, vypracování seminární práce a zdárné vykonání zkoušek, která se skládá ze dvou částí – písemný test, kde musí účastníci splnit hranici min. 75 bodů ze 100 možných a ústní zkoušky, ze které musí mít min. 7 bodů z 10 možných. V sobotu se zúčastnilo celkem 19 lidí na zkoušky trenérů III.třídy a 4 na trenéry IV.třídy. V průběhu celého dne probíhalo zkoušení všech zúčastněných. Zkoušejícími byli: Ing. Evžen Gonsior, Ing. Pavel Benčo a Jan Macíček. Test zvládnuli všichni, i když někteří jen s „odřenýma ušima“ na min. počet bodů. Seminární práce však byly vypracovány u mnohých na vysoké úrovni a také u ústní zkoušky všichni uspěli. Mohu tedy proto s velkou radostí konstatovat, že nám v ČR přibylo 22 trenérů královské hry, další budou zkoušeni v náhradním termínu a někteří využili seminář k prodloužení své trenérské licence.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným za jejich přístup a zájem na přednáškách, vypracování prací a gratuluji ke zdárnému zdolání zkoušek a přeji vám všem mnoho dobrých studentů, kteří vám budou dělat samou radost. Také chci poděkovat Evženu Gonsiorovi, že i v jeho 80 létech obětoval svůj čas a předává stále své nedocenitelné zkušenosti.