Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Festival šachových turnajů - komentáře

První ze seriálu "Festivalu šachových turnajů" máme za sebou a nutno říci, povedl se! Ve dnech 8. - 10. června přivítal hlavní rozhodčí FA Petr Záruba 20 hráčů, kteří byli rozděleni do 4 uzavřených skupin. Mezi první vítěze FŠT se zapsali Jakub Szotkowski, Michal Vaníček, Jan Chlebek a David Šigut.

 

Jak hodnotí FŠT pořadatelé a hráči v jedné osobě - Karel Kubala a Pavel Benčo? Přečtěte si komentáře.

Komentáře

Vážení přátelé šachové hry.

Tak jak jsem sděloval radostné pocity v polovině dubna po skončení 3. cyklu otevřeného klubového přeboru Beskydské šachové školy, tak i nyní po proběhlém 1. Festivalu šachových turnajů (dále FŠT) je možné konstatovat, že se podnik zdařil a má velký potenciál se pravidelně zařadit do organizovaných akcí BŠŠ.

Pokud zůstanu u srovnání s klubovým přeborem, kde se zapojilo celkem 22 hráčů, kteří během 3 měsíců odehráli 112 partií, tak FŠT se ukázal, jako kvalitativně vyšší soutěž. Během víkendu 20 zúčastněných hráčů odehrálo 54 partií!! a vzhledem k rozdělení podle výkonnosti do 4 uzavřených skupin snad nebylo zbytečných partií, které ve velkých OPENech jsou naopak zcela běžné.

O mimořádné bojovnosti svědčí i to, že ze zmíněných 54 partií skončilo jen 14 nerozhodným výsledkem a něco jako „velmistrovskou remízu“ jsme nezaznamenali v ani jednom případě.

Nyní tedy krátký pohled na jednotlivé skupiny: v A skupině s průměrným ELO 2077 dominoval v 6 členné skupině 3. podle ELO Jakub Szotkowski, který svým konkurentům povolil jen 2 remízy a stal se zaslouženě vítězem této nejvyšší skupiny. Nemalou radost (kromě finanční odměny) bude určitě mít i ze zisku +29 ELO bodů ! Malým pořadatelským neúspěchem byla neúčast našich předních talentů s ELO nad 1900, protože mimo velice kvalitní tréninkovou příležitost si i oni mohli vylepšovat své osobní koeficienty – snad příště ?

Čtyřčlenná skupina B s průměrným ELO 1738 hrála 6 partií dvoukolově a se získanými 4 body zvítězil, podle ELO nejsilnější hráč skupiny, Michal Vaníček. Největší radost ze startu však určitě má Jan Čech, na kterém je vidět, že začal intenzívně trénovat a jen z tohoto turnaje si připíše +38 ELO bodů!! Opět i ve skupině B jsou rezervy v možné účasti hráčů vyšší výkonnosti – propast průměrného ELO od A skupiny je obrovská, přitom se dá tvrdit, že za desetinové náklady si mohou hráči zahrát více kvalitních partií, nežli v nějakém velkém OPENu.

C skupina byla čistě mládežnická s průměrným ELO 1745 a hrála se rovněž dvoukolově na 6 partií. Překvapivě, ale zaslouženě v ní zvítězil nejmladší a podle ELO i nejslabší Chlebek Jan se ziskem 4 bodů a i jeho výkon je odměněn tučným ziskem +36 ELO bodů – za jediný víkend!!

Ve skupině D se 6 hráči byli 2 bez osobního koeficientu a po přepočtu výsledků vychází koeficient turnaje na hodnotu 1451. Ani zde nezvítězil papírový favorit, ale až druhý podle ELO David Šigut, který prošel turnajem bez porážky, uhrál 4 body a k dobru si připisuje +14 ELO bodů. Dobře si vedli i 2 zařazení hráči bez osobního koeficientu – Robert Demko hrál na výkon 1451 a Szotkowski David na ELO 1384 ( z uzavřeného turnaje se započítává všech 5 partií). I v této skupině jsou pořadatelské rezervy, protože prakticky po dvou takových turnajích si mohou mladí talenti uhrát 10 až 12 partií započítávaných na LOK ČR, což prakticky znamená možnost dostat se na tuto listinu. Vzhledem k počtu našich talentů této kategorie byla účast slabá. Přitom pro rodiče by nemělo být ani zanedbatelné, že oproti výjezdovým akcím na velké OPENy, kde zaplatí sto až tisícikoruny, start mládežníků byl za 50,- korun českých celkem!!

Jak dále ? No přece směrem k FŠT 2, který se uskuteční již o víkendu 13. – 15.7.2012. Pro zvýšení atraktivity obsahují propozice zařazení A skupiny k zápočtu na FIDE listinu FRL, která se však z důvodů vysokých poplatků pro uzavřené turnaje bude hrát švýcarským systémem s nasazovacími koeficienty, aby hráčům různé výkonnosti opět zajistila kvalitní soupeře blízké systému v uzavřených skupinách. Navíc bude příležitost zařadit do tohoto turnaje i několik hráčů, kteří ještě na FRL nefigurují a mohou se tak během prázdnin na mezinárodní listinu FRL dostat.

Pro výkonnostně slabší hráče budou opět uspořádány uzavřené skupiny, jejichž výsledky půjdou k zápočtu na LOK ČR.

Takže věřím, že se postupně bude naplňovat motto uvedené na propozicích: „Kvalitním tréninkem k mistrovství“ a 2. cyklus FŠT překoná ve všech ohledech ten první.


Ve dnech 8. – 10. 6. byl nastartován nový projekt Beskydské šachové školy – 1. Festival šachových turnajů. Cílem tohoto projektu je umožnit sehrát velké množství kvalitních partií, za které jsou považovány partie, kde je výkonnost šachistů srovnatelná v rámci jedné skupiny. Toto je oproti klasickým Openům, kde si hráči většinou v prvních kolech téměř nezahrají diametrální rozdíl. První turnaj se započítává na LOK, ale již nyní je připraven 2. Festival šachových turnajů v termínu 13. – 15. 7. 2012, který bude započítán na FIDE!

Sešlo se nás celkem 20 hráčů, většina byla z BŠŠ, ale přijeli také hráči z jiných oddílů, což nás potěšilo a věříme, že se tyto řady do budoucna ještě rozšíří. Hráči byli rozděleni do 4 výkonnostních skupin, přihlásil jsem se také já, v poslední době nemám moc příležitostí hrát kvůli časovému vytížení, ale tento typ turnaje je pro mě maximálně vyhovující. Musím nyní konstatovat, že zahrát si 5 partií za víkend bylo pohodové. Všichni vytvořili velmi příjemnou atmosféru, hráči si mohli udělat čaj či kávu, po partiích se téměř vždy analyzovalo a myslím, že každý účastník si našel svou skupinu, ve které se cítil dobře. Celkem se sehrálo 54 partií a nutno dodat, že nikdo nedal svou kůži lacino a bojovalo se až do konce.

Já osobně jsem dobře zahájil turnaj a po 3 kolech vedl skupinu s 3 body, poslední 2 kola už mi však došla šťáva a musel jsem dvakrát sklonit svého krále. Nicméně jsem si skvěle zahrál, a pokud budu mít příležitost, jistě se budu účastnit i dalších turnajů. A jak to vidíte vywink?!