Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Na jedničce a šestce se šachovalo

V úterý 2. června uspořádala naše šachová škola ve spolupráci s vedením 1. ZŠ a 6. ZŠ pod patronací vedoucí Odboru školství, kultury, mládeže a sportu statutárního města Frýdku-Místku Ing. Ilony Nowakové šachový turnaj pro děti 1. tříd, které mají v rámci svého školního vyučování zajímavý předmět - ŠACHY. Turnaje se zúčastnilo 54 dětí. Kdo vyhrál?

Vyhráli vlastně všichni, protože si to s šachovou hrou užívají!

Přečtěte si komentář garanta výuky šachové hry na školách ve Frýdku-Místku Pavla Benča.

Komentáře

Dne 2. června proběhl v prostorách 1. základní školy ve Frýdku-Místku historicky první turnaj základních škol ve Frýdku-Místku, které mají šachovou hru jako volitelný nepovinný předmět pro 1. Třídy. Celkem se na startu sešlo 54 dětí prvních tříd 1. ZŠ a 6. ZŠ. Unikátní je zde, že se šachová hra vyučuje přímo na školách, kde jsou lektoři samotné učitelky základních škol společně s garanty z Beskydské šachové školy. Cílem tohoto projektu je, že budou děti formou šachové hry rozvíjet svůj intelekt. Během školního roku se žáci naučili tahat všemi figurami a znají všechna základní pravidla královské hry. Během turnaje se ukázalo, že řada dětí dokáže již hrát šachy na slušné úrovni a mnoho partií bylo zakončené matem a nebylo tak nutné rozhodovat, kdo má v daném momentu více figur.

Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře, podívat se přišel jak samotný Frymík, tak i TV Polar, která udělá z tohoto turnaje brzy reportáž. Nejlepší tři dívky a chlapci byli odměněni poháry a medailemi, všichni účastníci si však také odnesli účastnickou medaili.

Nezbývá, než poděkovat všem dětem, pedagogům a garantům za jejich lektorskou činnost, vedením škol za jejich vstřícnost a technické zajištění a v neposlední řadě Statutárnímu městu Frýdek-Místek, který tento projekt podporuje.

Na setkání s dětmi ve druhé třídě se těší kolektiv pedagogů a garantů.