Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Nabídka spolupráce s Beskydskou šachovou školou

 

 Vážení příznivci Beskydské šachové školy !

     Beskydská šachová škola z.s. (dále jen BŠŠ), vznikla jako nezisková organizace v roce 1993, i když ve skutečnosti její historie sahá mnohem dále, jelikož je nástupnickým subjektem šachového oddílu ve Frýdku-Místku, jehož založení je datováno do roku 1925.

     Přestože historie je již psaná téměř století, tak svoji největší slávu prožívá základna posledních 25 let a to především dosahovanými výsledky v mládežnických kategoriích. Pokud zalistujete na našich webových stránkách na odkaz „Historie“, tak se můžete dočíst o historické dlouhodobé suverenitě našich odchovanců od kategorie mladších žáků, až po dorostenecké soutěže. Spolu se zcela nevídaným rozsahem každoroční práce s více než 150 dětmi předškolního věku tak BŠŠ je bezesporu největší šachovou základnou v ČR a pokud nepočítáme země bývalého SSSR, tak bez diskuse i zcela výjimečnou svým významem i v rámci Evropy. Naše postavení ve světě šachu dokresluje již několikaleté působení našeho prvního družstva v Extralize dospělých – nejvyšší soutěži družstev v ČR.

     Základna pravidelně čítající na 300 trénovaných šachistů vyžaduje poměrně rozsáhlé materiální, technické i personální zajištění a je zřejmé, že jako nezisková organizace z členských příspěvků a plateb za individuální tréninkové aktivity své náklady nepokryje. Proto musí reprezentace BŠŠ trvale vyhledávat možné zdroje z dalších dotačních a sponzorských zdrojů.

     Přes význačné postavení BŠŠ, která díky svým výsledkům nabízí sponzorům bohaté možnosti prezentace po celý rok, tak se již několik let nedaří získat partnera – generálního sponzora. Oslovovací dopis se však netýká jen zájemce o generálního sponzora, protože stejně tak budou vítáni i hlavní sponzoři pro extraligové družstvo dospělých, nebo mládežnických družstev, případně sponzoři pro nejvýznamnější mezinárodní akce pořádané BŠŠ - Turnaj šachových nadějí anebo festival mezinárodních šachových turnajů Pobeskydí. Mimo uvedená tematická sponzorství nás však potěší i menší jednorázové dary na podporu činnosti BŠŠ a reálnou pomocí jsou i věcné dary ve formě cen do turnajů a soutěží mládeže.

     Pokud tedy jste ochotni vyjádřit přízeň aktivitám BŠŠ a pomoci jakoukoli formou v naplnění rozpočtu, kontaktujte prosím Ing. Petra Zárubu telefonicky na číslo 739 642 815 ke sjednání společné schůzky, projednání možné formy a rozsahu nabízené pomoci, i k vyjasnění nezbytných formálních (smluvních) náležitostí.

 

Za vyjádření přízně jakoukoli formou předem děkujeme.

 

Ing. Petr Záruba

Ředitel BŠŠ