Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Podpořte veřejným hlasováním 34. ročník TŠN

BŠŠ letos vstoupila do soutěže "11.ročníku programu PRAZDROJ LIDEM" s projektem „34. ročník Turnajů šachových nadějí“, který byl jedním z 61 přihlášených projektů. Rada reprezentantů náš projekt vybrala do veřejného hlasování v soutěži s dalšími 21 projekty. Hlasování probíhá od 9. 10. do 30. 11. prostřednictvím internetu = 1 hlas, DMS zpráv = 2 hlasy + 27,- Kč a kuponu = 1 hlas, který bude otištěn ve dvou vydáních Moravskoslezského Deníku a Týdeníku Frýdecko-Místecko! Každý z vás tedy může přispět až 4 hlasy!

                                            Za vaši přízeň a za vaše hlasy děkujeme!

Komentáře

Vážení příznivci Beskydské šachové školy,

Jak je vám jistě známo, tak Beskydská šachová škola o.s. (dále jen BŠŠ), je neziskovým sdružením, jehož činnost je financována výhradně z vlastní činnosti při organizaci především tréninkových a soutěžních aktivit šachové mládeže ve Frýdku-Místku a blízkého okolí, dále významnou každoroční dotací z města Frýdku-Místku a v neposlední řadě ze sponzorských darů a uzavřených smluv na reklamní činnost. Je tedy zřejmé, že bez nějakého hlavního sponzorského partnera, je bytí a nebytí sdružení záležitostí každodenního hledání nových zdrojů financí a vyvíjení trvalých aktivit v této oblasti.

V letošním roce jsme se mimo desítky jiných projektů pokusili zapojit i do projektu významné firmy našeho regionu – pivovaru Plzeňský prazdroj a.s., Radegast11. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM. Tento projekt je organizován pravidelně a od roku 2008 již takto bylo přispěno na 270 projektů částkou převyšující 60 mil. Kč.

BŠŠ letos vstoupila do soutěže s projektem „34. ročník turnajů šachových nadějí“, který byl jedním ze 61 přihlášených projektů a Rada reprezentantů složená z osobností Moravskoslezského kraje, která se sešla v Nošovicích dne 4. října rozhodla, že náš projekt postoupil do veřejného hlasování v soutěži s dalšími 21 projekty, které bude probíhat od 9. 10. do 30. 11. 2012 prostřednictvím internetu = 1 hlas, DMS zpráv = 2 hlasy + 27,- Kč a kuponu = 1 hlas, který bude otištěn ve dvou vydáních Moravskoslezského Deníku a Týdeníku Frýdecko-Místecko! Každý z vás tedy může přispět až 4 hlasy! Prostředky z programu rozdělí mezi organizace Rada reprezentantů, která se znovu sejde v prosinci letošního roku. Velmi důležité budou při jednání rady výsledky veřejného hlasování.

O tom, kolik který z projektů získá ze sponzorského grantu, nakonec rozhodnete vy svým hlasováním, do kterého se můžete zapojit několika formami – viz příloha.

Jelikož naší prioritou je rozvoj mládeže šachovou hrou a naplnění volnočasových aktivit mládeže ušlechtilou zájmovou aktivitou, tak věříme, že nás svým hlasem podpoříte a přispějete tak k co nejvyššímu podílu BŠŠ na možnosti získání financí z grantu PRAZDROJ LIDEM.

Za všechny členy Beskydské šachové školy děkuje,

                                                                                                                Ing. Pavel Benčo