Nejúspěšnější šachová škola v ČR

První šachový kroužek ve Frýdku

Textem s názvem "První šachový kroužek ve Frýdku" dnes zahajujeme malou sérii článků, které mají našim členům, ale nejen jim, přiblížit nějstarší historii organizovaného šachu ve Frýdku-Místku. Postupně si představíme šachové dění v našem městě ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech, tedy v období, o kterém toho dosud víme nejméně.

 

Autorem článků je místní historik Tomáš Adamec, člen naší šachové školy.
 

Komentáře

PRVNÍ ŠACHOVÝ KROUŽEK VE FRÝDKU

Beskydská šachová škola navazuje na bohaté tradice, organizovaná šachová hra má ve Frýdku-Místku hluboké kořeny. Málokdo ale ví, jak přesně hluboké. Na tuto otázku by chtěl odpovědět následující článek.

Pojďme rovnou k věci. První dohledaný český šachový spolek na území dnešního Frýdku-Místku byl ustaven 21. listopadu 1925.

Vpravo Kavárna Radhošť ve Frýdku (fotografie z doby okolo  roku 1910)

Informuje nás o tom zpráva v týdeníku Frýdecký kraj ze stejného dne, která zní doslova takto: „Šachisté. Ustavující schůzi šachového kroužku ve Frýdku (s okolím) konáme v sobotu 21. listopadu t. r. o 20. hodině v „Radhošti“. Zveme k účasti všechny hráče šachu. Začátečníky i pokročilé. Přípravný výbor.“ To je tedy zdá se to důležité datum, od tohoto dne můžeme sledovat organizované šachové dění na území dnešního Frýdku-Místku. O týden později pak začal první turnaj, o jehož konání nás opět informuje tisk: „Kroužek šachistů ve Frýdku stanovil, že se bude hráti každou sobotu od 7. hodiny večerní v kavárně „Radhošť“. Zimní turnaj počíná dne 28. t. m. v 7 hod. večer. Přihlásí-li se větší počet účastníků, bude se hráti ve dvou skupinách. Režijní příspěvek 10 Kč.“

Žádné písemné doklady o činnosti kroužku se bohužel nedochovaly a tiskem jsme informováni velmi sporadicky, takže o dění v klubu mnoho nevíme. Víme ale, že kromě běžného klubového přeboru se konaly i další zajímavé podniky, tedy minimálně jeden.  Šachový kroužek ve Frýdku uspořádal ve čtvrtek 23. září 1926 v kavárně Radhošť simultánku („simultánní produkci“) Adolfa Pawelczaka z Frýdku proti neomezenému počtu hráčů.

Při té příležitosti nám i tato velmi jednoduchá zpráva z novin dává příležitost nahlédnout materiální stránku kroužku. Píše se tu totiž: „Příspěvek bude určen dle počtu hráčů, jež se žádají o přinesení šachovnic. Přihlížející zaplatí 2 Kč na režijní výlohy. Pan Pawelczak dobyl v roce 1925 první ceny v turnaji o mistrovství Brna. Můžeme se tudíž těšiti na příjemný večer. Zveme k hojné účasti.“ O brněnském turnaji referuje i Časopis československých šachistů, roč. 1925, na straně 92. Jednalo se o bleskový turnaj o čtrnácti účastnících a hráč Pawelczak se o první místo dělil s hráčem Tellerem, když oba získali 10 bodů.

Akce v „Radhošti“ se vydařila. „Súčastnilo se 20 hráčů. Po 5 a půl hodinovém trvání vyhrál pan Pawelczak 13 partií, 5 remisoval a pouze 2 prohrál. Vyhráli pp. Vlad. Raška a inž. Šimůnek, remisovali pp. Bukovský, z Místku, Hlisnikovský, Hrček z Příbora, Dr. Steinberger a Winkler. Hra přivábila velký počet diváků, takže místnost nestačila. Produkcí byl získán nový zájem pro ušlechtilou hru šachovou. Pro nejbližší dobu se připravuje utkání šachových kroužků Příbor – Frýdek ve Frýdku. Pravidelné jour-fixy frýdeckých šachistů se budou konati každý čtvrtek večer v Radhošti, zveme všechny šachisty k účasti.“ Tolik píše týdeník Frýdecko-místecký kraj dne 26. 9. 1926.

Poněkud matoucí je skutečnost, že frýdecký šachový kroužek jako by úředně neexistoval. Není totiž zapsán ve spolkovém katastru, kam se zapisovaly všechny vzniklé spolky. Nepodařilo se mi zatím dohledat jediný úřední doklad jeho existence, neexistuje žádná korespondence s úřady ani s jinými šachovými kroužky z okolí. Všechny zprávy, které o kroužku máme, jsou novinové nebo časopisecké. Vedle místního tisku totiž dokládá existenci frýdeckých šachistů i časopis Československý šach v květnu 1928, když informuje o vzniku Moravskoslezské župy Ústřední jednoty československých šachistů: „Do župy se přihlásily: klub českých šachistů v Mor. Ostravě, Dělnický klub šachistů v Mor. Ostravě, Šachový klub na Hlubině v Mor. Ostravě, Šachový klub v Mor. Ostravě-Hulváky, Šachové kluby v Petřvaldě, ve Valašském Meziříčí, Třinci, Frýdku a Witkowitzer Schachklub.“ Zpráva dál informuje o složení prvního výboru župy – místostarostou se stal českobratrský farář Winkler z Frýdku a členem výboru nějaký pan Šumlauský rovněž z Frýdku. Moravskoslezská župa byla tehdy sice založena, k naší velké škodě ale nevyvíjela žádnou další činnost, takže jsme tak přišli o další možný zdroj informací. Když župa začala v roce 1931 skutečně fungovat, byla historie našeho šachového kroužku už uzavřena.

Alexandr Winkler

Předposlední zprávu k frýdeckým šachistům přináší noviny v červnu 1928 a je to sdělení, že ve Valašském Meziříčí se koná šachový turnaj. Píše se tam, že „bližší informace podá předseda kroužku A. Winkler.“ A u jména předsedy bychom se měli zastavit. Alexandr Winkler (1886 – 1979), povoláním farář českobratrské církve, byl velmi společensky aktivní člověk. Od dětství se náruživě věnoval sportu, hrál fotbal, hokej, bruslil, jezdil na kole a tak dále. Vinou zranění, po kterém mu bohužel zůstaly následky nedovolující mu se nadále věnovat těmto „opravdovým“ sportům, se o to usilovněji začal zabývat svou oblíbenou hrou, která bývá ke sportu rovněž řazena – šachy. A bylo by jen přirozené, kdyby ke svým dosavadním aktivitám (vydával časopis, vedl církevní pěvecký sbor, byl členem hudebního odboru Občanské besedy ve Frýdku, později spoluzakládal S. K. Ostravica) přidal další: založení a vedení šachového kroužku. Zda to byl skutečně on, kdo inicioval, či přímo založil v roce 1925 Šachový kroužek ve Frýdku, nelze potvrdit, pouze výše nepřímé indicie a fakt jeho předsednictví napovídají, že to tak být mohlo.

Poslední informace o šachovém kroužku pochází opět z Frýdecko-místeckého kraje, tentokrát z 21. února 1931. Píše se tu, že „dosavadní šachový kroužek ve Frýdku likvidoval a předává své jmění tvořícímu se šachovému odboru S. K. Ostravica.“

Toto jsou všechny nyní dostupné informace k frýdeckému šachovému kroužku. Pokud se někdy neobjeví další údaje, které by naše poznání prohloubily, nebo i poopravily, budeme si muset s dosavadními zjištěními vystačit. I přes torzovitost uvedených zpráv a absenci úředního potvrzení existence kroužku pokládám jeho pětileté působení ve městě za prokázané. Šachový kroužek ve Frýdku nebyl přímým předchůdcem dnešní Beskydské šachové školy ve smyslu bezprostřední administrativní návaznosti, návaznost přesto nemůžeme vyloučit zcela – ve hře zůstává možná kontinuita třeba jen části členské základny. Jelikož nemáme k dispozici žádné seznamy členů kroužku, nemůžeme vědět, zda někteří z nich třeba nepokračovali v hraní šachu v některém z dalších šachových oddílů, které ve městě vznikly ve třicátých letech. Ať je to ale jakkoliv, frýdečtí šachisté napsali ve druhé polovině 20. let 20. století první kapitolu historie organizovaného šachu v našem městě.  

Tomáš Adamec