Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Setkání členů družstev BŠŠ

Rada Beskydské šachové školy pozvala v sobotu 11. 5. všechny členy družstev "A - F" , kteří v sezóně 2012/2013 reprezentovali Beskydskou šachovou školu, na společné zakončení sezóny.

 

Jak si to účastníci užili, se můžete dočíst v komentáři člena Rady BŠŠ Šimona Štuknera nebo nasát atmosféru z přiložených fotografií.

Komentáře

Komentář k zakončení sezóny

V sobotu 11. května se uskutečnilo v SVČ Klíč zakončení sezóny. Akce se zúčastnilo 20 hráčů. Zahráli jsme si neformální turnaj dvojic a pohovořili o již skončené sezóně a sezóně nastávající. Bylo připraveno drobné občerstvení,  jenž určitě potěšilo každého, kdo si našel čas, přijít mezi své šachové kamarády v sobotu v podvečer. Kvůli termínové kolizi s mnoha jak rodinnými tak šachovými akcemi se nemohli účastnit mnozí hráči našich družstev, nicméně přesto považuji setkání za velmi zdařilé.

Dovolil bych si tuto akci nazvat jako solidní základ pro častější setkávání wink.

Šimon