Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Na místním šachovém nebi vyšla nová hvězda

Textem s názvem "Na místním šachovém nebi vyšla nová hvězda" zakončujeme malou sérii článků, které mají našim členům, ale nejen jim, přiblížit nějstarší historii organizovaného šachu ve Frýdku-Místku. Postupně jsme si představili šachové dění v našem městě ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech, tedy v období, o kterém toho dosud víme nejméně.

 

Autorem článků je místní historik Tomáš Adamec, člen naší šachové školy.
 

Komentáře

NA MÍSTNÍM ŠACHOVÉM NEBI VYŠLA NOVÁ HVĚZDA

 

Dnes začneme trochu jinak. Kdo má zájem, může si nejprve vyřešit šachovou úlohu. Proč je zde zařazena, a zda ji vyřešil úspěšně, se dozví na konci článku.

Minule jsme skončili paradoxní situací, kdy Šachový klub v Místku, ač postoupil do I. třídy župního turnaje, do další sezóny vůbec nenastoupil. Klub ale existoval dál. Zřejmě v něm došlo k nějaké transformaci, která potřebovala čas. V roce 1940 měl klub nového předsedu Antonína Chlopčíka, dosavadní předseda Jan Prachař se stal místopředsedou. Obměnil se celý výbor, ze starých členů tu vidíme jen Františka Ptáška.  Zpráva o valné hromadě z února 1941 nám ale navíc přináší ještě jeden cenný údaj, informaci o počtu členů klubu – bylo jich 49, to je vysoké číslo.

V té době už o sobě ale dával výrazně vědět Šachový odbor Sportovního klubu Karlova huť. Není úplně jasné, kdy vznikl. Nepodařilo se mi dohledat žádné dokumenty, které by tento akt doložily. V publikaci 60 let TJ Válcoven plechu se uvádí, že to bylo v roce 1936. Není ale zřejmé, odkud autor tento údaj zjistil, a jestli náhodou nejde o tiskovou chybu, překlep. Máme totiž k dispozici tištěné stanovy Sportovního klubu Karlova huť datované lednem 1938. Jsou zde vyjmenovány všechny odbory, které ve sportovním klubu působily. Šachový odbor mezi nimi není. Pokud by existoval už od roku 1936, nebyl by důvod, aby zde nebyl uveden. Dále máme k dispozici dopis na hlavičkovém papíře z května 1938, kde jsou rovněž uvedeny všechny oddíly. A šachový už tam je.  A máme k dispozici informaci z tisku, že v září 1938 byl do Moravskoslezské šachové župy přijat nový oddíl – Šachový odbor Sportovního klubu Karlova huť. Na základě těchto dochovaných zpráv se domnívám, že šachový odbor byl založen někdy na počátku roku 1938. Nevyvíjel ovšem žádnou činnost.

Až na počátku 40. let o sobě dal vědět. Členové se probudili, hrál se klubový turnaj a oddíl se rozhodl zapojit i do bojů v rámci župy. A tam narazil i na Šachový klub v Místku. A podle dochovaných svědectví byly tyto zápasy velmi emotivní. Jako například zápas z 29. února 1944. Zprávu o něm nám přináší dochovaná kronika šachistů z Karlovy huti: „Zápas však nebyl odehrán v přátelském duchu. To by bylo možné jedině, kdyby se ŠSKKH ve všem podrobil rozhodnutí ŠK Místek nebo kdyby likvidoval a přešel do ŠK Místek. Dnešní vedení ŠK Místek dokonce ani není ochotno k přátelským stykům, jak se vyjádřil p. Ptášek. Utkání se vyvíjelo zajímavě. Hosté vedli hned při zahájení 1:0 a cítili se jasnými favority. Pak ale vyhráli naši hráči Mamala a Kutěj, ale Polaškova prohra vyrovnává na 2:2. Situace byla nyní na ostří nože, neboť ŠK Místek bojoval o postup do prvé třídy  … Za stavu 2:2 nesměl tedy již ani remisovati jedinou partii! Konec všem nadějím učinila ŠK Místek remisa na třetí desce, kde Ing. Mikan dosáhl úspěchu proti prvotřídnímu dr. Chrastnému. ŠK Místek nemohl již býti prvním při stejném počtu bodů a partií – přesto se bojovalo dál. Rivalita je příliš velká. V remisové pozici Blecha – Chlopčík povolily černému nervy a prohrál. Vedeme 3,5 : 2,5, ne dlouho, neboť prohrává Kmošťák.  Zůstala jen nedohraná partie Novák – Volný. Náš hráč nabídl remisu v remisovém postavení a pro odchod do práce žádal pak po 4.15 hodinách hry a 54 tazích přerušení partie. Místek však trval na svém vítězství – pro odchod našeho hráče ač ten učinil všem formalitám zadost a byl zastupován kapitánem. Tvrzení vedoucích ŠK Místek v dalším jednání byla nejen nesportovní, ale proti řádům. Došlo pak ke sporu a ostré výměně názoru mezi Ing. Mikanem a zástupci klubu skončivší nepřátelsky. Na konec však díky rozvaze předních hráčů klubu dr. Chrastného, Kubláka proti Ptaškovi a Chlopčíkovi, došlo dohodě mezi našim kapitánem a nově zvoleným kapitánem ŠK Místek p. Kozarem. Novák přijal remis a zápas skončil nerozhodně. Na závěr bylo p. Kozarovi naznačeno, že doufáme, že za jeho období činnosti jako kapitána budou se všechny styky vyvíjeti přátelsky, což tento radostně uvítal“

Celkem se oba oddíly v době protektorátu utkaly dvakrát přátelsky (1941 výhra Místku, 1942 výhra Karlovy huti) a třikrát soutěžně (2 vítězství Místku v roce 1943 a 1 remíza v roce 1944 – viz výše). Karlohuťáci během 40. let postupně herně rostli, zvyšovala se úroveň jejich hry i výsledky. Abychom si ale udělali širší obrázek, podívejme se na konečnou tabulku soutěže ve II. třídě za rok 1943 – 1944.  Karlova huť mezi osmi účastníky obsadila konečné páté místo. V kronice je k tomu tento komentář: „Výsledek tohoto ročníku jest poměrně značným úspěchem odboru. Ve třetím roce účasti se mužstvo konečně odpoutalo od posledního místa. Projevuje se vliv častější vážné hry. Hráči získávají pomalu zápasové zkušenosti.“ Že tento vzestup na vlastní kůži zakusil místecký klub, který byl dosud ve městě šachovou jedničkou, a že mu tato konkurence nebyla vítaná, vyplývá jasně z výše citované zprávy.

Jednou z předních postav oddílu z Karlovy huti byl ve 40. letech ing. Ilja Mikan (1911 – 1979), velký propagátor šachové hry a vynikající hráč, populární šachový úlohář, zásobující svými úlohami šachové časopisy, a autor samostatných publikací. Jednu z jeho úloh jsme si mohli dnes vyřešit. Pro kontrolu: 1. Sa3, e3 2. Sd3+, Ka1 3. Sb2 mat.

A jsme na konci povídání o Šachovém klubu v Místku. Dne 31. ledna 1951 oznámil jeho tehdejší předseda JUDr. Ferdinand Fackenberg, že se spolek na základě rozhodnutí členstva ze dne 16. prosince 1950 rozhodl jako samostatný skončit a nadále pokračovat v činnosti v rámci Okresní odborové rady v Místku jako její šachový odbor. Do nového začátku si odnášel celý majetek klubu: deset šachových souprav a osm šachových hodin.

Šachový oddíl v Karlově huti pokračoval ve své činnosti dál, pouze měnil názvy tak, jako jeho mateřský podnik.

Tomáš Adamec