Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Přebor města Vsetína - výkony hráčů

Již dříve jsme vás informovali o výborných sportovních výsledcích našich členů na 39. ročníku "Přebor města Vsetína 2014". Nyní vám nabízíme ucelený pohled na výkony našich hráčů - jakých dosáhli?

                 Výrazným způsobem zaujali Matěj Kuchař, Zuzana Gřesová, Daniel Židek a Martina Fusková.