Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Historie organizovaného šachu ve Frýdku-Místku

Celkem třemi články jsme nedávno našim členům, ale nejen jim, přiblížili nejstarší historii organizovaného šachu ve Frýdku-Místku. Postupně jsme si představili šachové dění v našem městě ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech, tedy v období, o kterém jsme toho dosud moc nevěděli. Pro velký ohlas, který mezi našimi čtenáři články vzbudily, se k nim ještě jednou uceleně vracíme.

 

Autorem článků je místní historik Tomáš Adamec, člen naší šachové školy.